Ahmet sen bilirsin, beni hanidir okuyanlar da bilirler.

Kendime göre geliştirdiğim ‘Serdar Kanunları’ndan biri özetle şöyle der:

3E evrimin en ileri safhasıdır. Dolayısıyla, iptidaî bireylerde ve toplumlarda bulunmaz.

3E dediğim, sırasız olarak :

Estetik – Etik – Empati.

İzaha çalışayım:

Bilim artık hepimizin, dünyada yaşayan 7,5 milyar kadar insanın, Homo Sapiens yani gelişmiş bir maymun türü olduğunu kabul ediyor. Ancak bu, Rif Vadisinde yaşayan olası ilk atamızdan bugüne geçen yaklaşık 3,5 milyon yılda her bireyin birebir, aynı şekil ve oranda evrimleştiği anlamına gelmez (diyorum ben).

Uzatmayayım, ben türümüze ortak biyolojik evrim’in üstüne bir sosyal evrim, bunun da üstüne bir kültürel evrim geçirdiğimizi (ya da geçirmediğimizi) düşünüyorum. Milföy misali kat kat.

İşte bu, evrimin en son merhalesi olan kültürel evrim’in son merhalesinin de yukarıda sözünü ettiğim 3E yani Estetik – Etik – Empati olduğuna inanıyorum.

3E ancak ve sadece evrimin şimdilik son halkasına erişmiş birey ve toplumlara has bir hassadır, diyeceğim Türkçe açısından pek güzel olmasa da.

Onun için iptidaî bireylerden müteşekkil ilkel toplumlarda pek yaygın değildir.

Diyeceğim bu kadar…